Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου

E.K.Φ.Ε.

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών
(6ο ΓΕΛ Καβάλας)

https://ekfekavalas.wordpress.com/

Υπεύθυνη κ.Δέσποινα Παπαδοπούλου