Κυριακή, 23 Ιανουαρίου

Y.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καβάλας

Υπεύθυνος του ΠΛHΝΕΤ της ΔΔΕ Γιάννης Δαγκουλής
Γραφείο 512, Τηλ: 2513 503512, -533
email: plinetka@sch.gr
ιστοσελίδα: http://dide.kav.sch.gr/plinet/

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Μετάβαση στο περιεχόμενο