Τετάρτη, 4 Αυγούστου

Aναστολή λειτουργίας τμήματος/τάξης/σχολικής μονάδας ΔΔΕ Καβάλας λόγω covid-19

 • 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ:αναστολή λειτουργίας τμημάτων Α3 και Α4 (μέχρι και 09/06/2021)
 • 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (Παράρτημα Καλλιράχης Θάσου): Αναστολή λειτουργίας Β τάξης (μέχρι και 04/06/2021)
 • 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β1 Ηλεκτρολόγων (μέχρι και 30/05/2021)
 • 7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Α1 και Γ1 (μέχρι και 28/05/2021)
 • ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Β1 και Β Θεωρητικής (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ μέχρι και 22/05/2021)
 • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β2 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ μέχρι και 22/05/2021)
 • 3ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β3 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ μέχρι και 21/05/2021)
 • 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α1 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ μέχρι και 20/05/2021)
 • ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ3 και Γ Οικονομίας & Πληροφορικής/Θετικής (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ μέχρι και 21/05/2021)
 • 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Β3 και Β Ο (μέχρι και 05/05/2021)
 • ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ1 και Γ Ανθρωπιστικών (μέχρι και 05/05/2021)
 • ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ2 και Γ Οικονομίας (μέχρι και 30/04/2021)
 • 5ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ3 και Γ Ανθρωπιστικών 2 (μέχρι και 30/04/2021)
 • ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α3 (μέχρι και 28/04/2021)
 • 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Α2 και ΑΥ1 (μέχρι και 28/04/2021)
 • ΕΝΕΕΓΥΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας Β τάξης Λυκείου (μέχρι και 28/04/2021)
 • ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ: Αναστολή λειτουργίας Β τάξης (μέχρι και 28/04/2021)
 • 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ3 /Γ ΠΛ-Γ-Δ (μέχρι και 26/04/2021)
 • ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β3 (μέχρι και 26/04/2021)
 • 4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β1 Υγείας (μέχρι και 27/04/2021)
 • 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β1 Ηλεκτρολογίας (μέχρι και 26/04/2021)
 • 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ3 και Γ Ανθρωπιστικών 2 (μέχρι και 26/04/2021)
 • 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ:Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α4 (μέχρι και 26/03/2021)
 • 6ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ4 (μέχρι και 24/03/2021)
 • 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ3 (μέχρι και 25/03/2021)
 • 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Α3 και Γ3 (μέχρι και 16/03/2021)
 • 6ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α1 (μέχρι και 15/03/2021)
 • 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ1 (μέχρι και 16/03/2021)
 • ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ1 και Γ΄Θετικής (μέχρι και 11/03/2021)
 • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α2 (μέχρι και 11/03/2021)
 • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α3 (μέχρι και 08/03/2021)
 • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β1 (μέχρι και 05/03/2021)
 • 2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας (μέχρι και 05/03/2021)
 • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α4 και τμήματος Α2 ένταξης (μέχρι και 05/03/2021)
 • 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α3 (μέχρι και 03/03/2021)
 • 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ3 Γενικής Παιδείας και Γ Ηλεκτρολογίας (μέχρι και 05/03/2021)
 • 5ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Β1 Γενικής Παιδείας και Β1 Θετικής Κατεύθυνσης (μέχρι και 04/03/2021)
 • 7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ3 (μέχρι και 03/03/2021)
 • 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ2 Κομμωτικής (μέχρι και 26/2/2021)
 • 6ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β2 (μέχρι και 26/02/2021)
 • ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β1 (μέχρι και 25/02/2021)
 • 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β4 (μέχρι και 25/02/2021)
 • 2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Β2 Γενικής Παιδείας & Β Θετικής 2 (μέχρι και 26/02/2021)
 • ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ2 (μέχρι και 25/02/2021)
 • ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α3 (μέχρι και 24/02/2021)
 • 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ3 (μέχρι και 24/02/2021)
 • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ: Αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας (μέχρι και 24/02/2021)
 • ΕΝΕΕΓΥΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β1 Γυμνασίου (μέχρι και 07/12/2020)
 • ΕΝΕΕΓΥΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Α2 & Β2 Γυμνασίου / Β’, Γ2 & Δ’ Λυκείου (μέχρι και 04/12/2020)
 • ΕΝΕΕΓΥΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ1 ΛΥΚ & Γ ΛΥΚ Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος (μέχρι και 22/11/2020)
 • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β1 (μέχρι και 17/11/2020)
 • 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ3 (μέχρι και 14/11/2020)
 • ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α2 Λυκείου (μέχρι και 13/11/2020)
 • ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας (μέχρι και 12/11/2020)
 • 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων ΑΗ1/ΑΜΗ1/ΑΣΧ1/Α1/ΑΞΓΛ (μέχρι και 11/11/2020)
 • ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ1 ΟΙΚ/Γ1 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (μέχρι και 8/11/2020)
 • 3ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Β2/Β ΘΕΤΙΚΩΝ 2 (μέχρι και 8/11/2020)
 • 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ Ο/Γ5/Γ ΞΓΛ (μέχρι και 6/11/2020)
 • ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Α3/Α-ΑΓΓ-3 (μέχρι και 5/11/2020)