Κυριακή, 3 Ιουλίου

ΠΥΣΔΕ

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Καβάλας

 • Πρόεδρος: Βαγενάς Απόστολος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
 • Αναπληρωτής: Aλεξίου Ζωή, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ78, Προϊσταμένη του τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων
 • Αντιπρόεδρος: Εμμανουηλίδης Δανιήλ, Διευθυντής 6ου ΓΕΛ Καβάλας
 • Αναπληρωτής: Τρικκαλιώτης Γεώργιος, Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Καβάλας
 • Τακτικό Μέλος: Αμερικάνου Παναγιώτα, Διευθύντρια Λυκείου Νικήσιανης
 • Αναπληρωτής: Ναλμπάντης Στέφανος, Διευθυντής του ΣΕΚ Καβάλας
 • Τακτικό Μέλος: Σκούρτας Αβραάμ, Διευθυντής 2ου Γυμνασίου Καβάλας
 • Αναπληρωτής: Ευθυμιάδου Μελίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ07
 • Τακτικό Μέλος: Σιδηρόπουλος Παύλος, Διευθυντής ΓΕΛ Κρηνίδων
 • Αναπληρωτής: Κωστής Γεώργιος, Εκπαιδευτικός  ΠΕ82

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ, Γραφείο 527 (τηλ. 2513503527)

 • Λαλιώτου Μαρία , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού