Κυριακή, 23 Ιανουαρίου

Ψηφιακή Υπογραφή ΣΗΔΕ

Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα WebSign για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής(Ελληνική έκδοση).
Προσοχή: στην 8η φορά εισαγωγής λάθος κωδικού το σύστημα κλειδώνει.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα από οποιοδήποτε φυλλομετρητή, σε οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς να απαιτείται προεγκατάσταση προγραμμάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο