Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου

Ψηφιακή Υπογραφή ΣΗΔΕ

Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα WebSign για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής(Ελληνική έκδοση).
Προσοχή: στην 8η φορά εισαγωγής λάθος κωδικού το σύστημα κλειδώνει.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα από οποιοδήποτε φυλλομετρητή, σε οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς να απαιτείται προεγκατάσταση προγραμμάτων.