ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

-ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΜΕ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 6-7ΨΗΦΙΑ)
-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΑΦΜ 9ΨΗΦΙΟ)
-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΜΕ ΑΦΜ 9ΨΗΦΙΟ)
-ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (ΜΕ ΑΦΜ 9ΨΗΦΙΟ)

Αριθμός Μητρώου :