ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

-ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ (ΜΕ ΑΦΜ 9ΨΗΦΙΟ)
-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (ΜΕ ΑΦΜ 9ΨΗΦΙΟ)
-ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ (ΜΕ ΑΦΜ 9ΨΗΦΙΟ)

Αριθμός Μητρώου :