ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
24/03/2017 Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-03-24-2.pdf 
24/03/2017 Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-03-24-1.pdf 
17/03/2017 Ενημερωτικό δελτίο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-03-17-1.doc 
17/03/2017 Μόρια αιτήσεων μεταθέσεων_βελτιώσεων_οριστικών τοποθετήσεων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-03-21-1.zip 
16/03/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-03-16-1.zip 
13/03/2017 Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/τ.Α'/01-03-2017) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-03-13-1.pdf 
10/03/2017 ΔΕΚΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-03-10-1.pdf 
09/03/2017 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.4452/2017για αναγνώριση προϋπηρεσίας από ιδιωτικό τομέα (Εγκύκλιος) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
09/03/2017 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.4452/2017για αναγνώριση προϋπηρεσίας από ιδιωτικό τομέα (Εγκύκλιος) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-03-09-1.pdf 
20/02/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-02-20-2.pdf 

Page: 1 of 72  Records: 714