ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
15/12/2017 Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-12-15-4.pdf 
15/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-12-15-3.pdf 
15/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝ ΔΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-12-15-2.pdf 
15/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-12-15-1.pdf 
13/12/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΠΓ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-12-13-3.xls 
13/12/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΜΥΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-12-13-2.pdf 
13/12/2017 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-12-13-3.pdf 
13/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-12-13-1.pdf 
13/12/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΠΓ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017-ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-12-13-5.xls 
13/12/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΠΓ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017-ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-12-13-1.xls 

Page: 1 of 88  Records: 874