ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
14/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-11-14-1.pdf 
06/11/2017 Αποστολή συμπληρωματικής εγκυκλίου παράτασης απόσπασησης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018 και το ημερολογιακό 2018 του Ν.Ημισφαιρίου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-11-06-1.doc 
17/10/2017 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας Αττικής ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-10-17-1.pdf
f17-10-17-2.pdf 
17/10/2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-10-17-3.pdf 
10/10/2017 Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-10-10-1.doc 
26/09/2017 Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-09-26-4.pdf 
26/09/2017 Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-09-26-1.pdf 
26/09/2017 Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-09-26-5.pdf 
26/09/2017 Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-09-26-2.pdf 
26/09/2017 Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-09-26-3.pdf 

Page: 1 of 85  Records: 844