ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
22/08/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Καβάλας με προσωρινή αναπλήρωση ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-08-22-1.doc
f17-08-22-1.pdf 
16/08/2017 Επείγον: Ενημέρωση στοιχείων myschool ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
11/08/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καβάλας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-08-11-1.pdf
f17-08-11-1.xls 
08/08/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-08-08-2.pdf 
08/08/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-08-08-1.doc 
08/08/2017 Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεως στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-08-08-5.pdf 
08/08/2017 Πρόσκληση μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-08-08-3.pdf 
08/08/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-08-08-4.pdf 
08/08/2017 Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-08-08-1.pdf 
04/08/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Καβάλας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ f17-08-04-1.doc
f17-08-04-1.pdf 

Page: 1 of 81  Records: 807