Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ου ΓΥΜΝ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ (ΑΘΗΝΑ)

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

4o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ  4

Τ.Κ. – Πόλη:    ΚΑΒΑΛΑ

E-Mail:  4gymkava@sch.gr

Πληροφορίες: Ε.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Τηλέφωνο:  2510225501

FAX :    2510229556

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   19/11/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  416

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής  επίσκεψης στην  ΒΟΥΛΗ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

 Ο Διευθυντής του 4ουΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη   διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης  στην  ΒΟΥΛΗ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  ΑΘΗΝΑ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 15/1/2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Κυριακή 17/1/2016.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 41 (18Αγόρια, 23 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρείς (03),   (1άνδρας,2 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και  δύο συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Ένα (01) τουριστικό λεωφορείο ( ΟΧΙ ΔΙΩΡΟΦΟ) το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :Ξενοδοχείο 3 και  4 αστέρων.

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα  ή  τρίκλινα  δωμάτια ,  και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β)  Μόνο πρωινό

Γ)Επισκέψεις χώρων-τόπων:

 

 • ΒΟΥΛΗ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ
 • ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
 • ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ  ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
 • ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ  ΘΕΑΤΡΟ
 • ΓΛΥΦΑΔΑ
 • ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΑΡΚΟ

 

 Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Έκδοση  ατομικών   αποδείξεων για  κάθε  μαθητή.

         1)Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους 

 

           μέχρι τις 10:30 της ΔΕΥΤΕΡΑΣ  23 Νοεμβρίου 2015.

 

             2)Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα  και ώρα  11:00 θα γίνει η αποσφράγιση των

 

            κλειστών φακέλων.

 3) Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των

γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές, καθώς και η αξιοπιστία στις

παρεχόμενες υπηρεσίες.

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 190919/Δ2/ 25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας οι

προσφορές παραδίδονται σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα πρωτότυπα

δικαιολογητικά και όχι με τηλεομοιοτυπίες ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

                                                                                   ΚΑΒΑΛΑ  19/11/2015

 

 

O Διευθυντής

 

                                                                                   ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  ΠΑΠΑΖΟΓΛOY

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση