Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΥΜΝ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΡΕΥΝΑΣ

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

  

 

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Κ. Ποιητή 16

Τ.Κ. – Πόλη:  65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail: mail@1gym-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Ξυλούδης Ηλίας.

Τηλέφωνο:  2510 224843

FAX : 2510 224843

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20 / 11 / 2015.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1745

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα).

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση τριήμερης Εκπαιδευτικής Επίσκεψης των μαθητών της Γ’ τάξης στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

?Προορισμός:  Αθήνα.

?Ημέρα, ώρα και τόπος αναχώρησης:  Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016, ώρα 06.15΄ π.μ.  από Καβάλα (Δημοτικός Κήπος).

?Ημέρα, ώρα και τόπος επιστροφής :  Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016, ώρα 22.00΄  στην Καβάλα.

?Αναλυτικό πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Επίσκεψης:

Πέμπτη:   14/1//2016

ü   6:00:  Συνάντηση μαθητών- συνοδών καθηγητών στον κήπο της Δημαρχίας.

ü   6:15: Αναχώρηση για Αθήνα.

ü   16:30: Πιθανή άφιξη στην Αθήνα. Τακτοποίηση των μαθητών στα δωμάτια.

ü   18:30: Πρόχειρο γεύμα.

ü   19:00: Αναχώρηση για το  θέατρο.

ü   19:30 - 21.30 : Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης.

ü   22:00: Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Παρασκευή:  15/1/2016

ü   07:45: Πρωινό ξύπνημα.

ü   08:00-08.45: Πρωινό στο ξενοδοχείο.

ü   09:00: Επίσκεψη- Ξενάγηση στην Ακρόπολη.

ü   11:30:  Επίσκεψη-Ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολης.

ü   14:30:Περιήγηση στο Μοναστηράκι. Πρόχειρο γεύμα.

ü   16.30: Επίσκεψη στo Ίδρυμα της  Βουλής των Ελλήνων.

ü   18:30: Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

ü   20:00:Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για δείπνο.

ü   22:00: Επιστροφή  στο ξενοδοχείο- Διανυκτέρευση.

 

 

 Σάββατο:  16/1/2016

ü  08:00: Πρωινό ξύπνημα.

ü  08:15-08.45: Πρωινό στο ξενοδοχείο.

ü  09:15: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο.

ü  10:00: Άφιξη στο Λιμάνι του Πειραιά.

ü  10.20-11.40 : Ξενάγηση στο Ναυτικό Μουσείο «Θωρηκτό ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ»

ü  12:00: Αναχώρηση από Αθήνα.

ü  22:00: Άφιξη στην Καβάλα.

 

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: πενήντα ένας με απόκλιση τριών  μαθητών (51 ± 3).

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερεις (4): Ένας Αρχηγός της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης και τρεις συνοδοί καθηγητές.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

?Μεταφορικό μέσο:  Λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή:  Ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 αστέρων (***). Κατά προτίμηση το κατάλυμα να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στους χώρους επίσκεψης (Ακρόπολη-Βουλή).

? Λοιπές υπηρεσίες: Εξασφάλιση-παροχή ξεναγού από το ταξιδιωτικό πρακτορείο για την επίσκεψη στην Ακρόπολη και στο Μουσείο της Ακρόπολης της αποδοχής του Σχολείου.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό (ανεξάρτητη προσφορά για κάθε συγκεκριμένο κατάλυμα και όχι προσφορά ανά  ομάδες καταλυμάτων), αριθμό παρεχόμενων δωματίων και κανονικών κλινών (όχι πτυσσόμενων) ανά δωμάτιο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του καταλύματος.
 2. Δήλωση για παροχή ενός δίκλινου και των λοιπών  μέχρι τρίκλινων δωματίων για τους μαθητές και μονόκλινων για τους καθηγητές.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφαλείας και υγιεινής.
 4. Εξυπηρέτηση  του προγράμματος  καθημερινά για τις  μετακινήσεις με το λεωφορείο.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 6. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
 7. Πρόταση πρόσθετης ασφάλισης που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες στην παραπάνω Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Σχολείου.
 8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 9. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή για κάθε προτεινόμενο κατάλυμα με  ξεχωριστή αναγραφή της πρόσθετης ασφάλισης ανά μαθητή.
 10. Αναφορά του αριθμού των  ελεύθερων συμμετοχών μαθητών (free εάν προσφέρονται)  πέραν των συνοδών καθηγητών.
 11. Επιστροφή χρημάτων στο ακέραιο σε μαθητή, ο οποίος λόγω ασθενείας αποδεδειγμένης με ιατρική γνωμάτευση από Νοσοκομείο, δεν δύναται να  συμμετάσχει στην Εκπαιδευτική Επίσκεψη.
 12. Παροχή, μετά το πέρας της εκδρομής, αποδείξεων πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά.

 

Σημείωση:  Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός αλλά βασίζεται και σε ποιοτικά κριτήρια τα οποία θα εκτιμήσει η επιτροπή που θα επιλέξει την προσφορά.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως ή να έχουν φθάσει με άλλο τρόπο σε έντυπη πάντα μορφή, σε κλειστούς αποκλειστικά φακέλους, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή (όχι με τηλεομοιοτυπία-FAX, όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 190919/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ) μέχρι τις 14.00΄ της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2015, στο Γραφείο του 1ου Γυμνασίου Καβάλας. Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στις 14.15΄  της ίδιας ημέρας από την αρμόδια Επιτροπή του Σχολείου.

 

Καβάλα 20 / 11 / 2015.

O Διευθυντής

 

Ξυλούδης Ν. Ηλίας

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση