Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝ.ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

           
     
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

64012 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ

Πληροφορίες: Αρσένη Κ.

Τηλέφωνο: 2510 391455

 
   

Aμυγδαλεώνας   20/11/2015

Αρ. Πρωτ.:  388

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ τάξης στη Θεσσαλονίκη»

 

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Αμυγδαλεώνα προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής  εκδρομής  της  Β’ τάξης του Γυμνασίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:  Καβάλα – Θεσσαλονίκη  -  Καβάλα

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 38

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (τρεις) Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό Λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

? Λοιπές υπηρεσίες :

Α)   Επισκέψεις χώρων-τόπων:   

  • Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και Λευκός Πύργος

Β)  Παρακολούθηση εκδηλώσεων:    

  • Κινηματογραφική προβολή

 

  • ?  Γενικοί όροι συμμετοχής στην εκδρομή

Α)  Έκδοση απόδειξης πληρωμής ξεχωριστά σε κάθε γονέα

Β)  Επιστροφή χρημάτων σε μαθητή ο οποίος λόγω ασθενείας αποδεδειγμένης από νοσοκομείο δεν δύναται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική επίσκεψη

Γ)   Αναφορά του αριθμού των ελεύθερων συμμετοχών μαθητών (free), εκτός των συνοδών καθηγητών

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής
  1. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή

ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις
11:00 π.μ., Παρασκευή  27 Νοεμβρίου 2015 στη Διεύθυνση του σχολείου.

 

                                                                                              Η Διευθύντρια

 

                                                                                            Αρσένη Κυρικαή

                                                                         Φυσικής Αγωγής

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση