Επιστροφή / Eκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    Φρ. Παπαχρηστίδη 182 Τ.Κ.  – Πόλη:      64100 - Ελευθερούπολη

E-mail:mail@1epal-elefth.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Ματζάνας

Εμμανουήλ

Τηλέφωνο:  2592022310

FAX :    2592024586

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:981

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης στη γαλακτοβιομηχανία ΝΕΟΓΑΛ Δράμας.

 

 Ο Διευθυντής του 1 ου ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με

 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης .

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΝΕΟΓΑΛ Δράμας

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  56

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (3 γυναίκες) (1 Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :

?Υπηρεσίες καταλύματος:

?Λοιπές υπηρεσίες

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  3. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της 27/11/2015 στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου. Οι φάκελοι των προσφορών θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα.

 

Ελευθερούπολη 24/11/2015

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

Ματζάνας Εμμανουήλ

                                                        ΠΕ12.05

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση