Επιστροφή / Eκτύπωση

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

Γ.Ε.Λ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ    

Τ.Κ. – Πόλη:64007 Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ                   

E-mail: mail@lyk-n-peram.kav.sch.gr 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:2594021963 

FAX : 2594021963  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1503

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ Τάξης στην ΚΡΗΤΗ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ)

   Ο Διευθυντής του ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την  διοργάνωση <<πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της  Γ΄ τάξης  στην  ΚΡΗΤΗ>>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΚΡΗΤΗ << αεροπορικώς>>

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 26/02/2016.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  1/03/2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:…47..

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  3 (1 Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  α) 1 τουριστικό λεωφορείο 52 θέσεων, με διαδρομή ΚΑΒΑΛΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΑΒΑΛΑ και μετακινήσεις στην ΚΡΗΤΗ (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ, ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και καθηγητών).

β)  Αεροπορική εταιρεία low cost.

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή:

α) Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* κοντά στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου (2 Διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα ή δίκλινα  δωμάτια χωρίς ράντζο για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές).

β) Διαμονή  σε ξενοδοχείο 4* κοντά στο κέντρο των Χανίων (2 Διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα ή δίκλινα  δωμάτια χωρίς ράντζο για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές).

γ) Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* κοντά στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου (4 Διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα ή δίκλινα  δωμάτια χωρίς ράντζο για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές).

? Υπηρεσίες καταλύματος: Πρωινό και ημιδιατροφή.

? Λοιπές υπηρεσίες: Α. Πρόσθετη υπηρεσία:  Ξεναγός και έμπειρος συνοδός του Γραφείου.

Β. Επισκέψεις χώρων-τόπων: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΚΝΩΣΟΣ-ΕΝΥΔΡΕΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΗΣΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ-ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΧΑΝΙΑ-ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  3. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

4.Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

5. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.

6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.

7.Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου και, εφ’ όσον χρειάζεται, επείγουσα αερομεταφορά.

9. Κάλυψη του αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν (έξοδα μουσείων κ.λ.π.)

  1. Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.
  2. Το γραφείο με την προσφορά ξενοδοχείου θα πρέπει να προσκομίζει αποδεικτικό προ-κράτησης-διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.
  1. Θα αναφέρεται ο αριθμός FREE εισιτηρίων για τους μαθητές πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.
  2. Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στον καθένα.
  3. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση - που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας - ματαιωθεί η συμμετοχή του.
  4. Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, εκλογές κλπ).

Οι προσφορές (σαφές, αναλυτικό περιεχόμενο και ξεχωριστές για κάθε προορισμό με τις εναλλακτικές προτάσεις) θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00 την Πέμπτη 10-12-2015  στο  ΓΕΛ Νέας Περάμου Καβάλας.

Οι φάκελοι  θα ανοιχτούν στο γραφείο του Διευθυντή την 10η Δεκεμβρίου 2015, στις 12:30.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο διαγωνισμός δεν είναι μειοδοτικός αλλά βασίζεται σε ποιοτικά κριτήρια που ζητούνται από το σχολείο(εμπειρία γραφείων-παρεχόμενες υπηρεσίες).

 

 

                   Καβάλα  01/12/2015                                                             O  Διευθυντής

 

 

             Αυγερινάκης Χαράλαμπος

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση