Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ 4ου ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Η ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

4o ΕΠΑΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση :  Αμισού 31        

Τ.Κ. – Πόλη:  65403-Καβάλα

E-mail : 4epal-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες : Σοφία Σ. Παππά                      

Τηλέφωνο :   2510837901

FAX :    2510 837900 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 02-12-2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 772

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Κομοτηνή ή στη Ξάνθη

 

 Η Διευθύντρια του 4ου ΕΠΑΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση της μονοήμερης εκπαιδευτικής  εκδρομής των  μαθητών του Λυκείου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

1η  επιλογή: Κομοτηνή

?Προορισμός εκδρομής: Κομοτηνή

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   Παρασκευή  18-12-2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής :   Παρασκευή   18-12-2015   

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 145?Αριθμός συνοδών καθηγητών: 6 (Αρχηγός εκδρομής και  πέντε συνοδοί καθηγητές)

 

2η επιλογή: Ξάνθη

?Προορισμός εκδρομής: Ξάνθη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:    Παρασκευή  18 -12-2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής :    Παρασκευή   18-12-2015  

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 145?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 6 (Αρχηγός εκδρομής και  πέντε συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσο: 3 Λεωφορεία  (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

Επισκέψεις χώρων - τόπων:

 • Επίσκεψη στο Μουσείο «Καραθεοδωρή» στη Κομοτηνή
 • Επίσκεψη στο  Λαογραφικό Μουσείο στη Κομοτηνή
 • Στάση στο Πόρτο-Λάγος
 • Περιήγηση στην Παλαιά πόλη της Ξάνθης
 • Επίσκεψη Δημοτική Πινακοθήκη της Ξάνθης
 • Επίσκεψη στο  Λαογραφικό Μουσείο της Ξάνθης

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  
 2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 3. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 4. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθηγητών και μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού.
 5. Ακριβή αριθμό  «free» εισιτηρίων.
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα της μετακίνησης.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

   Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τη Δευτέρα  7 Δεκεμβρίου  στις 13.30 μ.μ και θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα στις 14.00 μ.μ

  στο 4ο ΕΠΑΛ Καβάλας.

 

 

                  Καβάλα, 2/12/2015

 

                 Η Διευθύντρια

                 Σοφία Σ. Παππά

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση