Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

 

Tαχ. Δ/νση:    Εγνατίας 14

Τ.Κ. – Πόλη:  64003 - Καβάλα

e-mail:mail@lyk-krinid.kav.sch.gr

Πληροφορίες: κ. Κυπραίου

Τηλέφωνο:     2510516211

 FAX :                   2510622812

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:    415/Φ23β

 «Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση ημερήσιας Εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

 

Η Διευθύντρια  του ΓΕΛ Κρηνίδων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την ημερήσια εκδρομή των μαθητών/τριων του ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 18 Δεκεμβρίου 2015 Παρασκευή, 8.30΄ πρωινή

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   18 Δεκεμβρίου 2015  Παρασκευή, 6.00΄ απογευματινή

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 125(σύνολο μαθητών σχ. 163)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Έξι(6), (Αρχηγός εκδρομής και πέντε συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Λεωφορείο

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :

?Υπηρεσίες καταλύματος:

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία:

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

ΑΠΘ Φιλοσοφική σχολή

 

Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2.  Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την    Παρασκευή  04/12/2014  στις 11.00 π.μ. στο ΓΕΛ Κρηνίδων Καβάλας και θα ανοιχθούν την ίδια μέρα στις 13.00΄.

Καβάλα, 02/12/2015

Η Διευθύντρια

 

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση