Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Θ. Πουλίδου 14-16

Τ.Κ. – Πόλη:  65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:5gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες:

                          Γ. Τρικκαλιώτης

Τηλέφωνο:  2510 222148 &

                         2510838822

FAX : 2510 838822  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/12/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 185

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή  (Αθήνα)

Ο Διευθυντής του 5ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη   

διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ?Προορισμός εκδρομής: Αθήνα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2015

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2015

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 31

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις (3) (Αρχηγός εκδρομής και δύο συνοδοί καθηγητές).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Ένα (1) Λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών)

           ?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων στη Πλάκα–2 διανυκτερεύσεις            (αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο).

            ?Υπηρεσίες καταλύματος:

           Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται  κατά βάση τρίκλινα δωμάτια ανάλογα με τον αριθμό            αγοριών και κοριτσιών, και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα και δίκλινα

1η ΠΡΟΣΦΟΡΑ: με πρωινό

           2η ΠΡΟΣΦΟΡΑ: πρωινό και ένα δείπνο

           ?Λοιπές υπηρεσίες :

           Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Ξεναγό για το μουσείο Ακρόπολης

           Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

               Μουσείο Ακρόπολης, Ακρόπολη, Πλανητάριο, Θωρηκτό Αβέρωφ, Αττικό Πάρκο,    παρακολούθηση θεατρικής παράστασης. 

Διαδρομές από και προς το ξενοδοχείο και μετακινήσεις των εκδρομέων στους τόπους  (εκδρομές - έξοδοι) με λεωφορεία άριστης κατάστασης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο σχολείο όλο το 24ωρο.

            Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

            α) Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα   αερομεταφορά.

            β) Ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

            γ) Πεπειραμένο συνοδό του γραφείου, και

            δ) Φ.Π.Α.

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά.

 

           Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

  8. ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.

  9. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου και περιλαμβάνει την  επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 μ.μ. της Τετάρτη 9/12/2015 στο 5ο Γυμνάσιο Καβάλας  και θα ανοιχτούν με την λήξη της προθεσμίας υποβολής . Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

 

 

Καβάλα, 4/12/2015

O Διευθυντής

 

Γεώργιος Τρικκαλιώτης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση