Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

 

Tαχ. Δ/νση:   Εγνατίας 15

Τ.Κ. – Πόλη:  64100

E-mail: mail@gym-krinid.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Ευάγγελος Αδάμος

Τηλέφωνο:  2510622813

FAX :    2510516333

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-12-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 778

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης με μεταφορικό μέσον

 

Ο/Η Διευθυντής του Γυμνασίου Κρηνίδων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για τη διδακτική επίσκεψη των μαθητών των Α΄, Β΄  και Γ΄ τάξης.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Ν. Καβάλας)

?Ημέρα και ώρα Αναχώρησης εκδρομής: 14-1-2016, 11:00

?Ημέρα και ώρα Επιστροφής εκδρομής: 14-1-2016, 13:45

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 17 ( 8 Αγόρια,  7 Κορίτσια )

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 2 (2 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και 1 συνοδός καθηγήτρια)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  1 Τουριστικό λεωφορείο (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν προς επίδειξη στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Λοιπές υπηρεσίες :

 Επίσκεψεις χώρων-τόπων: Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Ν. Καβάλας)

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου 2015 στο Γυμνάσιο Κρηνίδων και θα ανοιχθούν αυθημερόν στις 12:30.

 

Πέμπτη, 10/12/2015

 O   Διευθυντής

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΣ

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση