Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ    

Τ.Κ. – Πόλη:64007 Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ                   

E-mail: mail@gym-n-peram.kav.sch.gr

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:2594021201

FAX : 2594021112  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2015

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 196/  Φ 23.3

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής  επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων

   Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Νέας Περάμου  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την  διοργάνωση τριήμερης εκδρομής στην ΑΘΗΝΑ.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  ΑΘΗΝΑ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 18/03/2016.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  20/03/2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:…80..

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  5 (1 Αρχηγός εκδρομής , 3 συνοδοί καθηγητές και ένας συνοδός καθηγητής για μαθητή που υποστηρίζεται με παράλληλη στήριξη)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  2 τουριστικά  λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 4* και άνω  

Υπηρεσίες καταλύματος:

 • Για τη φιλοξενία των μαθητών, δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια, (για τα τρίκλινα δωμάτια, απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη 3 κανονικών κλινών και όχι κλινών εκστρατείας ή ανάλογων πρόχειρων κατασκευών), για τους συνοδούς μονόκλινα.
 • Μόνο πρωινό.

Λοιπές υπηρεσίες :

 • Πρόσθετη υπηρεσία :  Εκπρόσωπος του Τουριστικού Γραφείου  μαζί με την εκδρομή.
 • Επισκέψεις χώρων-τόπων:
 • Βουλή των Ελλήνων
 • Ακρόπολη – Μουσείο Ακροπόλεως
 • Επιλεγμένη Θεατρική παράσταση
 • Μουσεία ή περιοδικές εκθέσεις αναλόγως των διαθέσιμων ημερομηνιών

 Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος, με  ακριβή αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής – επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Αναλυτικά τα έξοδα του προγράμματος που καλύπτονται αλλά και εκείνων που δεν καλύπτονται από την προσφορά. 
 9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 10. Κάθε άλλη πρωτοβουλία ή προσφορά του γραφείου που θα μπορούσε να συνυπολογιστεί θετικά στην αξιολόγηση της εκδρομής

    Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Τρίτη 12/01/2016  και ώρα 11π.μ. στο Γυμνάσιο  Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ, όπου και θα ανοιχτούν  αυθημερόν στις 11:30π.μ.                                                                             

                                                                       Νέα Πέραμος,  16/12/2015

                                                    Ο Διευθυντής 

                                                    Δημήτριος Απ. Μπουζάνης

 

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση