Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΓΑ -ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Ποδοχώρι

Τ.Κ. – Πόλη:  Καβάλας

E-mail:mail@lyk-podoch.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Θ.Χαριζάνης

Τηλέφωνο: 2592044941 

FAX :    2592044441

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:17-12-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 279

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση 7ήμερης εκδρομής στην Πράγα-Βουδαπέστη ή 5ήμερης εκδρομής στην Κρήτη

 Ο Διευθυντής  του ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Ποδοχωρίου  είτε στη Πράγα-Βουδαπέστη είτε στην Κρήτη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Πράγα-Βουδαπέστη/Κρήτη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Σάββατο 2 Απριλίου 2016 για Πράγα-Βουδαπέστη και Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 για Κρήτη

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 για Πράγα-Βουδαπέστη και για Κρήτη

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:28

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις(3) (Αρχηγός εκδρομής και  δύο συνοδοί καθηγητές) για  Πράγα-Βουδαπέστη ή δύο (2) (Αρχηγός εκδρομής και  ένας συνοδός καθηγητής) για Κρήτη

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:

Α.Πράγα-Βουδαπέστη: Μετάβαση από Ποδοχώρι στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης με λεωφορείο, αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη για Πράγα Μετάβαση στη Βουδαπέστη με λεωφορείο. Επιστροφή από Βουδαπέστη την τελευταία ημέρα αεροπορικώς για Θεσσαλονίκη και από Θεσσαλονίκη στο Ποδοχώρι με λεωφορείο.

Β. Κρήτη: : Μετάβαση από Ποδοχώρι στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης με λεωφορείο, αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη για Κρήτη. Επιστροφή από Κρήτη αεροπορικώς την τελευταία ημέρα για Θεσσαλονίκη και από Θεσσαλονίκη στο Ποδοχώρι με λεωφορείο.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :

Α.Πράγα-Βουδαπέστη: Ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και πάνω για 3 (τρείς) διανυχτερεύσεις στην Πράγα και 3 (τρείς) στην Βουδαπέστη.

Β. Κρήτη: Ξενοδοχείο 4 ή 5  Αστέρων για 2 (δύο) διανυχτερεύσεις στο Ηράκλειο και 2 (δύο) στα Χανιά.

 Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την φιλοξενία των μαθητών σε ενιαίο κτήριο (όχι bungalows) (αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο).

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για την φιλοξενία των μαθητών δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια χωρίς ράντζο , για τους συνοδούς εκ/κούς μονόκλινα

Β) Ημιδιατροφή

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία:: Ξεναγός και έμπειρος συνοδός του Γραφείου διαθέσιμος καθόλη την διάρκεια της εκδρομής.

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: Ανάλογα με τον τόπο προορισμού που θα επιλεγεί και σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές του σχολείου 

Γ) Καθημερινές διαδρομές από και προς το ξενοδοχείο και μετακινήσεις των εκδρομέων στην Πράγα/Βουδαπέστη ή στην Κρήτη (εκδρομές - νυκτερινές έξοδοι) με λεωφορείο άριστης κατάστασης, το οποίο θα είναι διαθέσιμα στο σχολείο όλο το 24ωρο.

Δ) Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Ε)Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  6. Αναλυτικά προτάσεις του πρακτορείου για μετακινήσεις και ξεναγήσεις για κάθε ημέρα.
  7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  8. Πρόσθετη ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  9. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή, μαθητή σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

10. Δέσμευση για έγκαιρη προσκόμιση βεβαίωσης, ώστε να διασφαλιστεί η μετάβαση με το μεταφορικό μέσο που θα επιλεγεί και μάλιστα στις ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν.

11. Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, εκλογές κλπ).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας 18/1/2016 στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου. Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή με φάξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (18/1/2016) στις 12:15.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει α) έξοδα για μουσεία και αμοιβή ξεναγών, β) φόρους αεροδρομίων, γ) ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα αερομεταφορά, δ) ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό ΠΔ , ε) πεπειραμένο συνοδό του γραφείου και στ) ΦΠΑ.

Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να εκδώσει μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για κάθε μαθητή.

Ο διαγωνισμός δεν θα είναι μειοδοτικός και θα ληφθεί υπόψη τόσο η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους όσο και η καλύτερη προσφερόμενη τιμή.

Ποδοχώρι, 17/12/2015

 

                       Ο  Διευθυντής

 

Χαριζάνης Θεόδωρος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση