Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

             ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση:    Ποδοχώρι

Τ.Κ. – Πόλη:  Καβάλας

E-mail:mail@lyk-podoch.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Θ.ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ

Τηλέφωνο: 2592044941

FAX :    2592044441

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/12/2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 280

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής  επίσκεψης στο πλαίσιο προγράμματος πολιτιστικής εκπαίδευσης

 Ο Διευθυντής του ΓΕ.Λ Ποδοχωρίου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη   

 διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης της Β’ Τάξης του Λυκείου (πολιτιστική                     ομάδα).

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  Αθήνα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  31 (9 Αγόρια, 22 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις (3) (3 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και  δύο συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω – Αθήνα (Κέντρο)

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β)  πρωινό (ή και γεύμα)

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α)Πρόσθετη υπηρεσία: -------------

Β)Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

 • Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Ακαδημία Πλάτωνος – Μουσείο Πλάτωνα
 • Λύκειο Αριστοτέλη
 • Αρχαία Αγορά
 • Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

 

Γ)Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  Μουσική εκδήλωση στο ……………………

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή /χωρίς ημιδιατροφή,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της 18ης Ιανουαρίου 2016 στο ΓΕ.Λ Ποδοχωρίου

  

O διαγωνισμός δεν θα είναι μειοδοτικός και θα ληφθεί υπόψη τόσο η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους όσο και η καλύτερη προσφερόμενη τιμή.

 

Ποδοχώρι,17/12/2015

 

 

O Διευθυντής

Χαριζάνης Θεόδωρος

                                                                                  

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση