Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞH  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑΣ

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Κ. Ποιητή 16

Τ.Κ. – Πόλη:  65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail: mail@1gym-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Ξυλούδης Ηλίας.

Τηλέφωνο:  2510 224843

FAX : 2510 224843

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:23 /12 / 2015.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1933

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση ? υλοποίηση Εκπαιδευτικής  Επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη.

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2?12?2011)) για τη διοργάνωση-υλοποίηση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης μαθητών-μαθητριών που μετέχουν σε σχολικά προγράμματα την τρέχουσα σχολική χρονιά, στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

?Προορισμός:   Θεσσαλονίκη  (Μουσείο Φωτογραφίας, Μουσείο Κινηματογράφου, Κέντρο Επιστημών και Τεχνολογίας «Νόησις»).

?Ημέρα, ώρα και τόπος αναχώρησης:  Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016, 07.15΄ από  Καβάλα.

?ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

07:15: Συγκέντρωση στο Δημοτικό κήπο της Καβάλας.

07:30: Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.

10:00: Άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

10:30: Άφιξη στο Μουσείο Φωτογραφίας.

12.30: Άφιξη στο Μουσείο Κινηματογράφου, ξενάγηση και διαδραστική άσκηση δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους

15.30. Επίσκεψη και ξενάγηση στο Τυπογραφείο της εφημερίδας Μακεδονία.

16.45: Αναχώρηση για COSMOS : Μεσημεριανό φαγητό.

18:00: Αναχώρηση για το Νόησις (Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και μουσείο Τεχνολογίας) - Παρακολούθηση ταινίας στο Κοσμοθέατρο.

19.45: Αναχώρηση για Καβάλα.

22.00: Επιστροφή στην Καβάλα.

?Ημέρα, ώρα και τόπος επιστροφής :  Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016, 22.00΄ στην  Καβάλα.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών-μαθητριών: Εξήντα ένας (61).

?Αριθμός συνοδών  Εκπαιδευτικών: Τέσσερεις (4): Αρχηγός Εκπαιδευτικής Επίσκεψης και τρείς συνοδοί Εκπαιδευτικοί.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Δεν θα χρειασθεί.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Συνολικό κόστος λεωφορείου-λεωφορείων.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους μαθητές και  συνοδούς καθηγητές κατά τη διάρκεια της διδακτικής επίσκεψης (από τη στιγμή της αναχώρησης από Καβάλα μέχρι τη στιγμή της επιστροφής στην Καβάλα).
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην επίσκεψη.

Σημείωση:  Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός αλλά βασίζεται και σε ποιοτικά κριτήρια τα οποία θα εκτιμήσει η επιτροπή που θα επιλέξει την προσφορά.

 Οι προσφορές (για το δρομολόγιο Καβάλα – Θεσσαλονίκη, μετακινήσεις μέσα στη Θεσσαλονίκη και επιστροφή Θεσσαλονίκη– Καβάλα) θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως ή να έχουν φθάσει με άλλο τρόπο σε έντυπη πάντα μορφή, σε κλειστούς αποκλειστικά φακέλους, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή (όχι με τηλεομοιοτυπία-FAX, όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 190919/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ) μέχρι τις 13.45΄ της Δευτέρας 11 Ιανουαρίου 2016, στο Γραφείο της Διεύθυνσης του 1ου Ημερήσιου Γυμνασίου Καβάλας. Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στις 14.15΄  της ίδιας ημέρας από την αρμόδια Επιτροπή του Σχολείου.

 Καβάλα 23/ 12 /2015.

O Διευθυντής

 

 

Ξυλούδης N. Ηλίας

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση