Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

4ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:   ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ  4

Τ.Κ. – Πόλη: ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:  4gymkava@sch.gr

Πληροφορίες: Ε.  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Τηλέφωνο:  2510229556

FAX :          2510225501   

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   7/1/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΣΤΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  στο  πλαίσιο των προγραμμάτων   

                                                       ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ                       

 

 Ο Διευθυντής του  4ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την   διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης   των  μαθητών που  συμμετέχουν  στα  προγράμματα ΑΓΩΓΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:   ΙΩΑΝΝΙΝΑ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 31/3/2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 3/4/2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:   73(  32 Αγόρια,41 Κορίτσια)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Πέντε  (05) (2 άνδρες,3 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και  5 συνοδοί καθηγητές. ένας  για  κάθε  πρόγραμμα)

Πέντε  προγράμματα  από  15  μαθητές  το  καθένα.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:   Δύο τουριστικά λεωφορεία ( δύο των  50 θέσεων και  όχι ένα  των  50 θέσεων  και  ένα  μικρό των  30  θέσεων) τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :  Ξενοδοχείο 2, 3 ,  4  & 5  αστέρων  στα  ΙΩΑΝΝΙΝΑ

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α)  Για τους  μαθητές τρίκλινα  και  για τους  καθηγητές  μονόκλινα

 Β)  Μόνο  πρωινό

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία:

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

 

 • ΜΕΤΣΟΒΟ
 • ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ  ΔΩΔΩΝΗΣ 
 • ΜΟΥΣΕΙΟ  ΚΕΡΙΝΩΝ  ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ
 • ΣΠΗΛΑΙΟ  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • ΚΑΛΠΑΚΙ
 • ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΛΗ  ΠΑΣΑ  ΣΤΟ  ΝΗΣΑΚΙ
 • ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Κανονικά  και  όχι  πτυσσόμενα  κρεβάτια  στα  τρίκλινα
 6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 7. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 9.  Το  ταξιδιωτικό  γραφείο οφείλει  με  την  εξόφληση  να  παραδώσει  στον  Δ/ντή τιμολόγιο παροχής  υπηρεσιών
 10.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

        1)Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους 

 

           μέχρι τις 10:30 της ΤΡΙΤΗΣ 12  Ιανουαρίου 2016.

 

             2)Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα  και ώρα  11:00 θα γίνει η αποσφράγιση των

 

            κλειστών φακέλων.

 3) Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των

γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές, καθώς και η αξιοπιστία στις

παρεχόμενες υπηρεσίες.

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 190919/Δ2/ 25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας οι

προσφορές παραδίδονται σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα πρωτότυπα

δικαιολογητικά και όχι με τηλεομοιοτυπίες ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

 

7./1./2016

 • Ο   Διευθυντής                                                                         ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση