Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Ποδοχώρι

Τ.Κ. – Πόλη:  Καβάλας

E-mail:mail@lyk-podoch.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Θ.Χαριζάνης

Τηλέφωνο: 2592044941 

FAX :    2592044441

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/1/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 02

         

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομή στον Βόλο στο πλαίσιο Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής

 

Ο Διευθυντής  του ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Α΄ τάξης του ΓΕΛ Ποδοχωρίου που συμμετέχουν στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: ΒΟΛΟΣ

?Ημέρα αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Κυριακή 13 Μαρτίου 2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 37

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τρεις (3), (Η αρχηγός της εκδρομής και  δύο συνοδοί καθηγήτριες)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο των  50 θέσεων το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 ?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :  Ξενοδοχείο  3 αστέρων και πάνω στο Βόλο

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α)  Για τη φιλοξενία των μαθητών τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια και  για τους  συνοδούς καθηγητές  μονόκλινα

 Β)  Μόνο  πρωινό

?Λοιπές υπηρεσίες: Α) Πρόσθετη υπηρεσία: έμπειρος συνοδός του Γραφείου

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

 • Αρχαιολογικοί χώροι Σέσκλου και Διμηνίου
 • Πήλιο
 • Σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Κανονικά  και  όχι  πτυσσόμενα  κρεβάτια  στα  τρίκλινα
 6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 7. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 9.  Το  ταξιδιωτικό  γραφείο οφείλει  μετά το πέρας της εκδρομής να εκδώσει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ξεχωριστά σε κάθε γονέα
 10. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου
 11. Επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. φυσικές καταστροφές)

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου σε κλειστούς φακέλους με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οργανώνονται πολλές μετακινήσεις μαθητών και τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού είναι επιφορτισμένα και με άλλα καθήκοντα πέραν των διοικητικών τους υποχρεώσεων. Η προθεσμία κατάθεσης είναι μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της 29/01/2016. Οι προσφορές θα ανοιχθούν την 1/2/2016 ημέρα, Δευτέρα στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου, στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής.

O διαγωνισμός δεν θα είναι μειοδοτικός και θα ληφθεί υπόψη τόσο η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους όσο και η καλύτερη προσφερόμενη τιμή.

 

    Ποδοχώρι, 11/01/2016

       Ο  Διευθυντής                                                                            Χαριζάνης Θεόδωρος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση