Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016 ΓΙΑ  

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

3ο ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΣΚΡΑ 11

Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:3gymkava@sch.gr

Πληροφορίες:  ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο:  2510223697

FAX :         2510620845

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   12/01/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2

 

ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   διδακτικής επίσκεψης στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου, στο ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ

και στη Στέγη Πολιτισμού,  στη Νέα Καρβάλη  

                     Ο Διευθυντής  του   3ου  ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ   προκηρύσσει  την εκδήλωση ενδιαφέροντος με 

              κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για  

              την ημερήσια εκδρομή   των μαθητών όλων των τάξεων του 3ου  Γυμνασίου Καβάλας στον Ιερό Ναό Αγίου

              Γρηγορίου, στο ΑΚΟΝΤΙΣΜΑ και στη Στέγη Πολιτισμού,  στη Νέα Καρβάλη.

 

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

     ? Προορισμός εκδρομής:  ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ

    ? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   Παρασκευή  29/01/2016 ώρα 08:30 από Δημοτικό Κήπο Καβάλας 

   ? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:    Παρασκευή  29/01/2016  ώρα 13:15 στο Δημοτικό Κήπο Καβάλας

   ? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  311 ( με πιθανότητες αλλαγής )

   ? Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  12 ( Αρχηγός εκδρομής και 11 καθηγητές συνοδοί )

 

 

             ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

        ? Μεταφορικό μέσον:  Έξι ( 6 ) τουριστικά λεωφορεία   ( τα οποία θα  πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες

                από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές  - έγγραφα   καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ., ώστε

                να τηρούνται οι όροι  ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών – μαθητριών και εκπαιδευτικών )

         Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1)      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

2)       Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

3)      Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού

4)      Το συνολικό κόστος της εκδρομής

5)      Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

6)      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο      

      Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:30 της

            14/01/ 2016 στo 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ  και ν’ ανοιχτούν την ίδια ημέρα.

                                                                                ΚΑΒΑΛΑ, 12/01/2016

Ο   Διευθυντής

    ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                                                

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση