Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑΣ

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Κ. Ποιητή 16

Τ.Κ. – Πόλη:  65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail: mail@1gym-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Ξυλούδης Ηλίας.

Τηλέφωνο:  2510 224843

FAX : 2510 224843

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:11 /01 / 2016.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 3

 

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καβάλας παρατείνει ως την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016, ώρα 13.45’, την προθεσμία υποβολής προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία, για την διοργάνωση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης Πολιτιστικών  Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Σχολείου στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016. Σχετική προκήρυξη της εκδρομής  έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.  Π.Ε  Καβάλας  με α.π. 1933 / 23 - 12 - 2015 / 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Καβάλας. Αιτία της παράτασης είναι η  μη κατάθεση  των απαιτούμενων σε αριθμό προσφορών (το ελάχιστο τριών, σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/2-12-2011, άρθρο 14 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)), μέχρι ώρα 14.00’  της 11ης Ιανουαρίου 2016.

Το πρόγραμμα και οι όροι προσφορών της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης αναφέρονται στην αρχική προκήρυξη.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να έχουν φθάσει με άλλο τρόπο σε κλειστούς αποκλειστικά φακέλους, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή (όχι με τηλεομοιοτυπία-FAX, όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 190919/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ) μέχρι τις 13.45΄ της Τετάρτης 13 Ιανουαρίου 2016, στο Γραφείο της Διεύθυνσης  του 1ου Ημερησίου Γυμνασίου Καβάλας.

 Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στις  13.50΄ της ίδιας ημέρας (Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016) από την αρμόδια Επιτροπή του Σχολείου.

 Καβάλα 11 / 01 / 2016.

O Διευθυντής

 

 

Ξυλούδης N. Ηλίας

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση