Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ

 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

Γ.Ε.Λ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

 

Tαχ. Δ/νση: Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ    

Τ.Κ. – Πόλη:64007 Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ                   

E-mail: mail@lyk-n-peram.kav.sch.gr 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:2594021963, 2594023754

FAX : 2594021963  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/01/2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 7

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  μετακίνηση στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής  στα ΤΡΙΚΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΒΟΛΟ

   Ο Διευθυντής του ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την  διοργάνωση τριήμερης εκδρομής στα ΤΡΙΚΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΒΟΛΟ.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  ΤΡΙΚΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 01/04/2016.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  03/04/2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:…26..

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  2(1Αρχηγός εκδρομής και 1 συνοδός καθηγητής)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 3* και άνω  στο κέντρο της ΛΑΡΙΣΑΣ

Υπηρεσίες καταλύματος:

 • Για τη φιλοξενία των μαθητών, δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια, (για τα τρίκλινα δωμάτια, απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη 3 κανονικών κλινών και όχι κλινών εκστρατείας ή ανάλογων πρόχειρων κατασκευών), για τους συνοδούς μονόκλινα.
 • Μόνο πρωινό.

Λοιπές υπηρεσίες :

 • Πρόσθετη υπηρεσία : Ξεναγός, εκπρόσωπος του Τουριστικού Γραφείου συνεχώς μαζί με την εκδρομή.
 • Επισκέψεις χώρων-τόπων:
 • ΜΕΤΕΩΡΑ
 • ΤΡΙΚΑΛΑ
 • ΒΟΛΟΣ (Αρχαιολογικό Μουσείο και Μουσείο Πλινθοκεραμοποιΐας )
 • ΠΗΛΙΟ

 Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος,  ακριβή αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής – επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Αναλυτικά τα έξοδα του προγράμματος που καλύπτονται αλλά και εκείνων που δεν καλύπτονται από την προσφορά. 
 9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 10. Κάθε άλλη πρωτοβουλία ή προσφορά του γραφείου που θα μπορούσε να συνυπολογιστεί θετικά στην αξιολόγηση της εκδρομής

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Πέμπτη  21/01/2016  και ώρα 12μμ στο ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ, όπου και θα ανοιχτούν  αυθημερόν στις 12:15μμ.                                                                             

                                                              Νέα Πέραμος  12/01/2016

                                                    Ο Διευθυντής 

                                                    Αυγερινάκης Χαράλαμπος

 

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση