Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

------------------------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

      Καβάλα, 15/01/2016

      Αρ. Πρωτ: 23

Διεύθυνση H

:

Χρυσοστόμου Σμύρνης 10

Τ.Κ. - Πόλη

:

65403- Καβάλα

Πληροφορίες                

:

Ιωάννης Κακάρας

Τηλ.'

:

2510 247190

Fax7

:

2510 247195

E-mailš

:

gymmkav@sch.gr                                  

Ιστοσελίδα ü

:

http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr

 

      ΠΡΟΣ: ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

     Κοινοποίηση:

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση

εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ Νάουσας

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ Νάουσας.

Στοιχεία εκδρομής:

 • Προορισμός εκδρομής: ΝΑΟΥΣΑ
 • Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  11 Φεβρουαρίου 2016.
 • Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  13 Φεβρουαρίου 2016.
 • Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 35
 • Αριθμός συνοδών  καθηγητών: τρεις (03) (Αρχηγός εκδρομής και 02 συνοδοί καθηγητές).

Απαιτούμενοι όροι προσφοράς:

Μεταφορικό μέσον: Λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ, ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
 3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
 4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Σημείωση

 1. Η Διαμονή των μαθητών θα γίνει σε χώρους του ΚΠΕ Νάουσας χωρίς επιβάρυνση για αυτούς.
 2. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τη 13:00 της Πέμπτης 21-01-2016, στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας και θα ανοιχτούν την ίδια ώρα στο γραφείο του Διευθυντή.

 

 

Ο Διευθυντής

 

Ιωάννης Κακάρας

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση