Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

3o ΓΕΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση: Αμισού 31          

Τ.Κ. – Πόλη: 65403-Καβάλα

E-mail: 3lykkava@sch.gr  

Πληροφορίες: Θεοδωρίδης Δημ.                      

Τηλέφωνο: 2510230796

FAX :  2510 230786 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-01-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 44/Φ.23

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης

Ο Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη συμμετοχή μαθητών της B΄ Τάξης του Λυκείου στους Πανελλήνιους μαθητικούς καλλιτεχνικούς αγώνες που διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη στη Θεσσαλονίκη από 25-27/02/2016 (έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ Φ.15/166675/Δ2/20-10-2015):

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Θεσσαλονίκη

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 26-02-2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  27-02-2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 18

?Αριθμός συνοδών  καθηγητριών: 2 (Αρχηγός εκδρομής και μία συνοδός καθηγήτρια)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσο: Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο 4 αστέρων – Θεσσαλονίκη

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται 3 τρίκλινα και 2 τετράκλινα δωμάτια και για τις συνοδούς καθηγήτριες δύο  μονόκλινα.

Β) Μόνο πρωινό.

?Λοιπές υπηρεσίες :

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: Μετακινήσεις από το Ξενοδοχείο στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και επιστροφή στο Ξενοδοχείο.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος χωρίς ημιδιατροφή,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή μέχρι τις 13:00 της 22ης Ιανουαρίου 2016 στο 3ο ΓΕ.Λ Καβάλας

2. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στο γραφείο του Διευθυντή την  25η Ιανουαρίου 2016, στις 10.00.

  

 

Καβάλα,18/01/2016

O Διευθυντής

Δημήτριος Θεοδωρίδης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση