Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ. ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ (ΑΘΗΝΑ)

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΘΑΣΟΥ

 

 

 

 

 

Tαχ. Δ/νση:        Λιμενάρια Θάσου

Τ.Κ. – Πόλη:       Λιμενάρια

E-mail:mail@gym-limen.kav.sch.gr

Πληροφορίες:    Σεργούδης Ιωάν.

Τηλέφωνο:        25930 51586

FAX :                 2593051236

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :    20-1-2016       

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  396      

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές

προσφορές

για  τη  διοργάνωση  επίσκεψης

στην Βουλή των Ελλήνων

 

 Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Λιμεναρίων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής :                            Αθήνα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής :              Τρίτη 15-3-2016 από το χωριό Θεολόγος Θάσου.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:               Παρασκευή 18-3-2016 στο χωριό Θεολόγος  Θάσου.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών :        41

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών :               3  . (Αρχηγός εκδρομής και  2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό Λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω –  Αθήνα

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.Απαραίτητη προυπόθεση η ύπαρξη κανονικών κλινών και όχι κρεβάτια

Εκστρατείας η ανάλογες πρόχειρες κατασκευές.

Β) Με πρωινό και Γεύμα.(Ημιδιατροφή)

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Ξεναγός,εκπρόσωπος του Τουριστικού Γραφείου συνεχώς μαζί με την εκδρομή.

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

 •    Πλανητάριο-Ακρόπολη-Μουσείο Ακρόπολης.
 •  Ι.Μ.Ε. – Μουσεία-Επιλεγμένη Θεατρική παράσταση.

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων :

 

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή /χωρίς ημιδιατροφή,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού
 6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 7. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 9.  Κάλυψη αντιτίμου σε χώρους που το απαιτούν  π.χ. Μουσεία
 10. 10.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου και περιλαμβάνει την επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας η αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά.

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο με κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι τις 
13:00  Πέμπτη 28 Ιανουαρίου  2016 στη Διεύθυνση του σχολείου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 

 

 

Λιμενάρια,  20-1-2016

 

 

O   Διευθυντής

Σεργούδης  Ιωάννης

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση