Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Κεραμωτή

Τ.Κ. – Πόλη:  64 200   ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

E-mail: mail@gym-keram.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Θεοδωρίδης Αναστάσιος

Τηλέφωνο: 2591051298

FAX :  2591051298

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 -01-2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση Ημερήσιας Εκδρομής στον κινηματογράφο

«Village World», στην Θεσσαλονίκη

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Κεραμωτής προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011, ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διοργάνωση Ημερήσιας Εκδρομής στον  κινηματογράφο «Village World» - εμπορικό κέντρο «Mediterranean Cosmos»,
στην Θεσσαλονίκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Προορισμός εκδρομής: κινηματογράφος «Village World», 11ο  χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών

► Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 12/02/2016 από Κεραμωτή

► Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 12/02/2016 στην Κεραμωτή

► Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 97

► Αριθμός συνοδών καθηγητών: 5 (1 αρχηγός, 4 συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

► Μεταφορικά μέσα: Δύο (2) Τουριστικά Λεωφορεία 50 θέσεων και άνω, σύμφωνα με τις κατά νόμο προδιαγραφές.

► Κατηγορία καταλύματος - περιοχή: ΟΧΙ

► Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

► Λοιπές υπηρεσίες: ΟΧΙ

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ΟΧΙ

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: κινηματογράφος «Village World»

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  ΝΑΙ (προβολή ταινίας)

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος των ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

     Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:30 της 27/01/2016,  ημέρα Τετάρτη,   στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, και  θ ανοιχθούν  προς αξιολόγηση  την ίδια ημέρα  και ώρα.

 

    Κεραμωτή, 21/01/2016 

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Ζ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση