Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Νικήσιανη

Τ.Κ. – 64001

E-mail:mail@gym-nikis.kav.sch.gr

Πληροφορίες:                       Μαδεμτζόγλου Γεώργιος

                         

Τηλέφωνο:  2592061333

FAX :  2592061333

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2016

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 25/Φ.23

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  της ημερήσιας εκδρομής του Γυμνασίου Νικήσιανης.

Ο Διευθυντής του  Γυμνασίου Νικήσιανης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για   τη διοργάνωση της ημερήσιας εκδρομής του Γυμνασίου :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Κουφάλια Θεσσαλονίκης (ΜΕΒΓΑΛ) – Κέντρο Θεσσαλονίκης (Βυζαντινό Μουσείο)

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 89

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις (4) (Αρχηγός εκδρομής και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Δύο (2) Λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Δεν θα χρειασθεί.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές  θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 μ.μ. της Πέμπτης 28 Ιανουαρίου 2016 στο  Γυμνάσιο Νικήσιανης.

 

Νικήσιανη, 22/01/2016

O Διευθυντής

Μαδεμτζόγλου Γεώργιος

Συνημμένα :

 

Επιστροφή / Eκτύπωση

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση