Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:Δημοσθένους 17         

Τ.Κ. – Πόλη:65404 ΚΑΒΑΛΑ         

E-mail: mail@2lyk-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Λυμπεράκης Δημήτριος

Τηλέφωνο: 2510240336

FAX :    2510240331

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:26-01-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:44

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κομοτηνή

Ο Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011 και έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 7428/Φ23.3/24-09-2012) για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής επίσκεψης στη Βουλή .

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:   Κομοτηνή

?Ημέρα πραγματοποίησης εκδρομής: Παρασκευή 19-02-2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 175

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Επτά -Αρχηγός εκδρομής και έξι (06) συνοδοί καθηγητές

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία  προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λ.π.)) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

-       Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων

-       Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  6. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10.00 το πρωί της Παρασκευής 29/01/2016 στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου. Το άνοιγμα και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την παραπάνω ημέρα και ώρα.

 

 

Καβάλα, 26/01/2016

 

 

                                Ο   Διευθυντής

 

Λυμπεράκης Δημήτριος

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση