Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΎΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΝΗ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΑΛ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΕΚΑ ΠΕΡΝΗΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Χρυσούπολη   

Τ.Κ. – Πόλη:  64200-

Χρυσούπολη

E-mail: mail@1gym-chrys.kav.sch.gr

Πληροφορίες: κ. Κούτρας Ιωάννης

Τηλέφωνο: 25910-22207

FAΧ:  25910-25207 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  26-01-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

26/26-01-2016

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  Διδακτικής επίσκεψης στο Εργοστάσιο της ΝΕΟΓΑΛ στην ΔΡΑΜΑ και στην ΚΡΕΚΑ Πέρνης

        Ο Διευθυντής του 1ου ΓΥΜΝAΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την Διδακτική επίσκεψη των τμημάτων  Β1 και Β2 του 1ου Γυμνασίου Χρυσούπολης  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Προορισμός εκδρομής: ΝΕΟΓΑΛ Δράμας ΚΡΕΚΑ Πέρνης

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 08/03/2016 και ώρα 08.30 από το 1ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 8/03/2016 και ώρα 13.30 στο 1ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 46? Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3 (1 αρχηγός, 2 συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον: Ένα (1) Τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων και άνω σύμφωνα με τις κατά το νόμο προδιαγραφές.

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχήόχι

?Υπηρεσίες καταλύματος: όχι

?Λοιπές υπηρεσίες :όχι

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: όχι

Β)  Επισκέψεις χώρων-τόπων: Εργοστάσιο ΝΕΟΓΑΛ ΔΡΑΜΑ ΚΡΕΚΑ ΠΕΡΝΗΣ

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  όχι

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

     Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:30 της 02/02/2016, ημέρα Τρίτη, στο 1οΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. Και θα ανοιχθούν προς αξιολόγηση την ίδια ημέρα και ώρα.

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ,  26/01/2016

Ο Διευθυντής

                                                                         Κούτρας Ιωάννης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση