Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Θ. Πουλίδου 14 - 16

Τ.Κ. – Πόλη:  65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:5gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες:Γεωργ. Τρικκαλιώτης

Τηλέφωνο:  2510 222148 &

                      2510838822

FAX : 2510 838822  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:07

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  διήμερης  εκπαιδευτικής  επίσκεψης στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Μαρώνειας

Ο Διευθυντής του 5ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη   

διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης της Α΄-  Β΄ και Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου (περιβαλλοντική ομάδα)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:Μαρώνεια - Κομοτηνή

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:.  Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:30

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Δύο (2)  (1 Αρχηγός εκδρομής και  1 συνοδός καθηγητής).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Ένα τουριστικό λεωφορείο  (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Το λεωφορείο θα είναι διαθέσιμο στο σχολείο καθ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

 ?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :Ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω – κέντρο  Κομοτηνής

 

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β)1η Προσφορά: Μόνο πρωινό. 2η Προσφορά: Πρωινό και ένα δείπνο.

 

 

 Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

ΚΠΕ Μαρώνειας, πόλη Κομοτηνής, Δάσος Νυμφαίας, Πόρτο Λάγος, Ίασμος, Θρυλόριο

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου
  7. Αλλαγή κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων κατά την περίπτωση μη πραγματοποίησης του ταξιδιού λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές – εκλογές κ.λ.π.)

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 01/02/2016  στο γραφείο του 5ου Γυμνασίου Καβάλας Θ. Πουλίδου 14 – 16και θα ανοιχτούν από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών με τη λήξη της προθεσμίας.

Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

 

 

Καβάλα, 26/01/2016 

O Διευθυντής

 

 

Γεώργιος Τρικκαλιώτης

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση