Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΟΒΑ-ΑΘΗΝΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

1o ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση:    Φρ. Παπαχρηστίδη 182

Τ.Κ. – Πόλη:  64100 - Ελευθερούπολη

E-mail:mail@1epal-elefth.kav.sch.gr

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  2592022310

FAX :    2592024586

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/01//2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 27

 

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση 4ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αράχοβα και Αθήνα.

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Α’, Β’ και Γ΄ τάξης   στην Αράχοβα και στην Αθήνα.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Προορισμός εκδρομής:   ΑΡΑΧΟΒΑ(1 διανυκτ. 25/2), ΑΘΗΝΑ (2 διανυκτ.)

Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  25-02-2016

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:   28-02-2016

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 51

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών3 (Αρχηγός εκδρομής και  δύο συνοδοί καθηγητές).

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μεταφορικό μέσον:  1 τουριστικό λεωφορείο 54 Θέσεων τουλάχιστον (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και καθηγητών). Το λεωφορείο θα είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο.

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο Γ΄ κατηγορίας στην Αράχοβα και 5 αστέρων στο κέντρο της Αθήνας. Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την φιλοξενία των μαθητών σε ενιαίο κτήριο (όχι bungalows)

? Υπηρεσίες καταλυμάτων:

 Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται τρίκλινα χωρίς ράντζο δωμάτια και για τους καθηγητές μονόκλινα  δωμάτια.

Β) Με πρωινό στην Αράχοβα και ημιδιατροφή στην Αθήνα.

Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Διάθεση αρχηγού συνοδού του γραφείου.

Β) Ξεναγήσεις με επίσημο ξεναγό. Επισκέψεις: Δελφούς, Ακρόπολη, ιστορικό κέντρο Αθήνας.

 Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλυμάτων με αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ξενοδοχεία διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι ο όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
  5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του  σχολείου.
  9. Μετά το πέρας της εκδρομής, θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής χωριστά για κάθε μαθητή.

10. Θα αναφέρεται ο αριθμός free για τους μαθητές, πέραν εκείνων για τους συνοδούς καθηγητές.

11. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή για μαθητή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

12. Αλλαγή κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (Φυσικές καταστροφές, εκλογές κ.λπ.).

13. Δέκα μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, το πρακτορείο είναι υποχρεωμένο να φέρει  ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα,  τρίκλινα) τη συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διαμονή  αποκλειστικά και ονομαστικά των μαθητών του  σχολείου μας

Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία ,η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

          Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους (καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή με FAX) μέχρι τις 12:00 της 3 Φεβρουαρίου 2016  στο  1ο ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει  στις 12:30 μ.μ.

 

Ελευθερούπολη,  28/01/2016

Ο Διευθυντής

 

Ματζάνας Μανώλης

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση