Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Φρ. Παπαχρηστίδη 182

Τ.Κ. – Πόλη:  64100 - Ελευθερούπολη

E-mail:mail@1epal-elefth.kav.sch.gr

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  2592022310

FAX :    2592024586

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/01/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:50

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  Διδακτικής επίσκεψης.

 Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Καβάλα – ΤΕΙ Καβάλας

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 ώρα 08:30

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 ώρα 13:30

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  46              

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (αρχηγός και 2 συνοδοί)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής-επαγγελματικής ευθύνης
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 13:00 της 05/02/2016 στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου και θα ανοιχθούν προς αξιολόγηση την ίδια ημέρα και ώρα.

                                                                                                                Ελευθερούπολη 29/01/2016

 

Ο Διευθυντής

 

 

                                                                                                       Ματζάνας Εμμανουήλ

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση