Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΒΟΛΟ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο ΕΠΑ.Λ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Φρ. Παπαχρηστίδη 182

Τ.Κ. – Πόλη:  64100 - Ελευθερούπολη

E-mail:mail@1epal-elefth.kav.sch.gr

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  2592022310

FAX :    2592024586

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:49

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση επίσκεψης στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Σταδιοδρομίας).

 Ο Διευθυντής του 1 ου ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με

 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης (1 πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – 1 πρόγραμμα αγωγής υγείας)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Θεσσαλονίκη (Μία ημέρα 25/2) - Βόλος (Δύο ημέρες 26,27/2)

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 25  Φεβρουαρίου 2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Κυριακή 28  Φεβρουαρίου 2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  50

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (2 άνδρες, 1 γυναίκα) (1 Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

Διαδρομές από και προς το ξενοδοχείο και μετακινήσεις των εκδρομέων (εκδρομές – νυκτερινές έξοδοι) με λεωφορείο που θα είναι διαθέσιμο για τους εκδρομείς όλο το 24ωρο

 

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω στο κέντρο ή σε μικρή απόσταση από το κέντρο της Θεσ/νίκης και του Βόλου (αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο)

Η διαμονή στη Θεσσαλονίκη θα είναι στις 25/2 Ημέρα Πέμπτη

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη διαμονή των μαθητών ζητούνται κυρίως τρίκλινα χωρίς ράτζο και για τους συνοδούς καθηγητές 3 μονόκλινα

Β)  Ημιδιατροφή

?Λοιπές υπηρεσίες :

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή ,αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  6. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  7. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση –που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας- ματαιωθεί η συμμετοχή του.

 

Α) Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Β) Στη προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Γ) Μετά το τέλος της εκδρομής θα δοθεί απόδειξη σε κάθε μαθητή ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στο καθένα (Συνολικό ποσό εκδρομής δια του αριθμού των μαθητών).

 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της 07/02/2016 στο  στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα στις 12:30.

 

Ελευθερουπολη…01../02./2016

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

Ματζάνας Εμμανουήλ

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση