Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ           ΓΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Νικήσιανη  

Τ.Κ:  64001

E-mail: mail@gym-nikis.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Μαδεμτζόγλου Γεώργιος

Τηλέφωνο&Fax:  2592061333

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5-02-2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 46

 

       Ο  Διευθυντής  του Γυμνασίου Νικήσιανης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με    κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης των Β και Γ’ Τάξεων του Γυμνασίου στο πλαίσιο των δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ένα πολιτιστικό και ένα περιβαλλοντικό) που υλοποιεί το σχολείο μας.

 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 • Ø  Προορισμός εκδρομής:  -  Ναύπλιο 
 • Ø   
 • Ø  Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:       Σάββατο 16-4-2016
 • Ø   
 • Ø  Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:         Τρίτη 19-4-2016
 • Ø   
 • Ø  Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  47 (27 αγόρια και 20 κορίτσια). 
 •  
 • Αριθμός συνοδών  καθηγητώνσυνολικός αριθμός:  4 τέσσερις καθηγητές (3 γυναίκες και ένας άνδρας, από τους οποίους ένας αρχηγός και ένας συνοδός για κάθε πρόγραμμα).

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό  λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Η μετακίνηση είναι κοινή και για τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα. 

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :

 • Ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω , στο Ναύπλιο ή στο Τολό. 

? Υπηρεσίες καταλύματος:

 • Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.
 • Β)  Μόνο πρωινό 

? Λοιπές υπηρεσίες :

 

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

 • Ναύπλιο ,παλιά πόλη, Παλαμήδι
 • Επίδαυρος
 • Μυκήνες - Τίρυνθα
 • Σπέτσες.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Με την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδοθεί στο όνομα των γονέων του κάθε μαθητή. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις  15 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο Γυμνάσιο Νικήσιανης.

 Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα (Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου) και ώρα 13.00  μ. μ.

ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ  5/02/2016

Ο  Διευθυντής

 

ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα : 
Επιστροφή / Eκτύπωση

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση