Επιστροφή / Eκτύπωση

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ -ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 2016    ΓΙΑ  ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ( Ως προς τον αριθμό των μαθητών )

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                 Α.Μ.Θ

      Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ /ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

3ο ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΣΚΡΑ 11

Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:3gymkava@sch.gr

Πληροφορίες:  ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο:  2510223697

FAX :         2510620845

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:     27 /01/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:   59

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   εκπαιδευτικής επίσκεψης στα Γιάννενα -Ζαγοροχώρια

 στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων  

       Ο Διευθυντής  του  3ου  ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ  προκηρύσσει  την  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  με 

       κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)

       για  την εκπαιδευτική  επίσκεψη  των μαθητών της  Α΄  Β΄ και Γ΄ τάξης  του  σχολείου στα

       Γιάννενα  - Ζαγοροχώρια.

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

     ? Προορισμός εκδρομής:   ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

    ? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   26/03/2016  ( ημέρα Σάββατο )

   ? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:    29/03/2016   ( ημέρα Τρίτη )

   ? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  155  ( 75 Αγόρια,  80  Κορίτσια) με μικρές πιθανότητες αλλαγής

   ? Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  Επτά  ( 7 ) (3 άνδρες, 4 γυναίκες) (Αρχηγός εκδρομής και 6 συνοδοί

        καθηγητές)

 

             ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      ? Μεταφορικό μέσον:  Τέσσερα ( 4 ) τουριστικά λεωφορεία με πέντε  (5 ) οδηγούς (  τέσσερις  (4)  που  θα οδηγούν τα λεωφορεία και ένας ( 1) αναπληρωματικός που θα συνοδεύει την εκδρομή )   ( τα οποία θα  πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές  - έγγραφα   καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ., ώστε να τηρούνται οι όροι  ασφαλείας για την μετακίνηση  μαθητών –μαθητριών )

         ? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ  ( Στα Γιάννενα )

        Α. Για τη φιλοξενία των μαθητών απαιτούνται κατά βάση τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια

        Β.  Για τη φιλοξενία των καθηγητών απαιτούνται μονόκλινα δωμάτια

        Γ. Μόνο πρωϊνό

        ? Λοιπές υπηρεσίες :  ΟΧΙ

         Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

   Ζαγοροχώρια -Μπουραζάνι -  Μολυβδοσκέπαστη

        Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1)       Όνομα και κατηγορία καταλύματος,  αριθμό δωματίων και  κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες

2)       Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο

        βρίσκεται σε ισχύ

3)      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι

       οι  όροι  ασφάλειας και υγιεινής.

4)      Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

5)      Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή

6)      Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

7)      Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

8)      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους

      συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο      

9)      Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδίδει στο όνομα κάθε

       μαθητή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

10)  Αριθμός δωρεάν συμμετοχής ( FREE ) μαθητών

      Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00 της

      08/02/2016  στo 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ και θ’ ανοιχτούν την ίδια ημέρα και ώρα.

                                                                                ΚΑΒΑΛΑ, 05 /02/2016

                                                                                Ο   Διευθυντής

ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

                                                                            

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση