Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Θ. Πουλίδου 14-16

                                     65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:5gymkava@sch.gr 

Πληροφορίες:Γεωργ. Τρικκαλιώτης

Τηλέφωνο:  2510 222148 &

                      2510838822

FAX : 2510 838822  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/02/2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 14

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  4ήμερης εκπαιδευτικής  επίσκεψης στο πλαίσιο περιβαλλοντικής – πολιτιστικής εκπαίδευσης στο νομό Ιωαννίνων

Ο Διευθυντής του 5ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη   

διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου (περιβαλλοντική - πολιτιστική ομάδα)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:Νομός Ιωαννίνων

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  Α΄   Επιλογή Πέμπτη 07 Απριλίου 2016

                                                                Β΄   Επιλογή Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Α΄   Επιλογή  Κυριακή 10 Απριλίου 2016

                                                          Β΄   Επιλογή  Κυριακή 17 Απριλίου 2016

 

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 80 (5)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Έξι (6) (3 γυναίκες, 3 άντρες) (2 Αρχηγοί εκδρομής και  τέσσερεις συνοδοί καθηγητές).

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με δύο (2) ομάδες

Η μετακίνηση προς τον τόπο προορισμού και η επιστροφή θα είναι κοινή.

Το ημερήσιο πρόγραμμα επισκέψεων κάθε μιας από τις δύο ομάδες θα είναι διαφορετικό.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Δύο τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λ.π.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Το λεωφορείο θα είναι διαθέσιμο στο σχολείο για όλο το 24ωρο.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων στην πόλη των Ιωαννίνων(αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο). Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την φιλοξενία μαθητών  (όχι bungalows).

?Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται τρίκλινα δωμάτια (όχι ράντζο), και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα και δίκλινα.

Β) 1η προσφορά: μόνο πρωινό

     2η προσφορά: πρωινό και ημιδιατροφή για μία ημέρα

?Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Δύο (2) ξεναγοί και πεπειραμένο οδηγό του γραφείου

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

Μέτσοβο, Γρεβενά, Δωδώνη, Σπήλαιο Περάματος, Μονοδένδρι (οξιά), ποταμός  Βοϊδομάτης(Κλειδωνιά),  μουσείο κέρινων ομοιωμάτων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό και ημιδιατροφή, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
  4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
  7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου και περιλαμβάνει την  επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του
  9. Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός free εισιτήριων για τους μαθητές πέραν εκείνων των καθηγητών και οποιαδήποτε άλλη διευκόλυνση προς τους εκδρομείς.

10. Αλλαγή κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων κατά την περίπτωση μη πραγματοποίησης του ταξιδιού λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές – εκλογές κ.λ.π.)

  11. Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα

        χωριστά.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 12/2/ 2016 στο γραφείο του 5ου Γυμνασίου Καβάλας, και θα ανοιχτούν από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών με τη λήξη της προθεσμίας.

Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η όσο το δυνατόν αναλυτική περιγραφή των μέσων και των υπηρεσιών (όπως ζητούνται από την προκήρυξη), καθώς και η εμπειρία των τουριστικών γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές.

 

 

Καβάλα, 08/02/2016

O Διευθυντής

 

 

Γεώργιος Τρικκαλιώτης

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση