Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:ΓΕΡΟΝΤΑ 5     

Τ.Κ. – Πόλη:64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ                   

E-mail: mail@1epal-chrys.kav.gr 

Πληροφορίες: κ. Πετρούση Σ.

Τηλέφωνο:25910 22626 

FAX : 2591025430  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:11/02/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 92

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης  

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την  διοργάνωση διδακτικής  επίσκεψης της Β και Γ τάξης των τομέων , Πληροφορικής και Οικονομίας –Διοίκησης.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής   ( Ζυθοποιία Μακεδονίας - Θράκης).

?Ημέρα Αναχώρησης διδακτικής επίσκεψης: 10/03/2016.

?Ημέρα Επιστροφής διδακτικής επίσκεψης:  10/03/2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 69

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 4  (Αρχηγός εκδρομής και 3 συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Ενα (1) Διώροφο Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτοτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

?Λοιπές υπηρεσίες

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων: Βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής.

  • Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. 5.    Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00μ.μ , τη Τρίτη 16/2/2016 στο 1Ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 12:30μ.μ

                                                                                          11/02/2016

 

                                                                                         O   Διευθυντής

                                                                                     Πετρούσης Σωτήριος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση