Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ   

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

3ο ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΣΚΡΑ 11

Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:3gymkava@sch.gr

Πληροφορίες:  ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο:  2510223697

FAX :         2510620845

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  16/02/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  98

 

 

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση   διδακτικής επίσκεψης  στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων   

                  Ο Διευθυντής  του 3ου  ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με 

              κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για  

              τη διδακτική επίσκεψη   μαθητών της Γ΄ τάξης του 3ου  Γυμνασίου Καβάλας στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

     ? Προορισμός εκδρομής:  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΠ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

    ? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   Παρασκευή   11/03/2016 ώρα 10:00 από Δημοτικό Κήπο Καβάλας 

   ? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:    Παρασκευή   11/03/2016  ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κήπο Καβάλας

   ? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  18 

   ? Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  2 ( Αρχηγός εκδρομής και 1 καθηγητής συνοδός )

 

 

 

             ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

        ? Μεταφορικό μέσον:  Ένα ( 1 ) τουριστικό λεωφορείο είκοσι ( 20 ) θέσεων ( το οποίο θα  πρέπει να διαθέτει

                 όλες τις προβλεπόμενες   από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές  - έγγραφα   καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια

                 οδήγησης κλπ., ώστε   να τηρούνται οι όροι  ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών – μαθητριών και εκπαιδευτικών )

              Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1)      Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

2)       Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

3)      Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού

4)      Το συνολικό κόστος της εκδρομής

5)      Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

6)      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείο  

    Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:00 της

            22/02/ 2016 ημέρα Δευτέρα στo 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ  και ν’ ανοιχτούν την ίδια ημέρα.

   

 

                                                                                  ΚΑΒΑΛΑ,  16/02/2015

Ο   Διευθυντής

                                                                                   ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                                                          

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση