Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ

Οδός: Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

Τ.Κ. – Πόλη:  64006-Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

E-mail: mail@gym-n-karval.kav.sch.gr

 Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2510 316500

FAX :  2510 620853 (8:15-14:00)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:16-02-2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 45

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης

Ο Διευθυντής  του Γυμνασίου Νέας Καρβάλης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών της Α’, Β’ και Γ’ τάξης του Γυμνασίου μας.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:   Θεσσαλονίκη

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 από Νέα Καρβάλη

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:  Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 από Θεσσαλονίκη

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 87 (44 Αγόρια, 43 Κορίτσια)

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις   (4) (1 Αρχηγός της εκδρομής και  τρεις (3) συνοδοί καθηγητές/τριες)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  ΔΥΟ (2) τουριστικά λεωφορεία (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών)

? Λοιπές υπηρεσίες:

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ---

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων: 

  •  Βυζαντινό Μουσείο
  • Λευκός Πύργος 
  • Μετακίνηση στην πόλη για μεσημεριανό φαγητό

 

       Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
  7. Το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει με την ολοκλήρωση της εκδρομής να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών για κάθε μαθητή.

 

Ο διαγωνισμός δεν θα είναι απαραίτητα μειοδοτικός, μεταξύ των άλλων θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία και η αξιοπιστία του γραφείου σε σχολικές εκδρομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 την Δευτέρα, 22-2-2016 στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Νέας Καρβάλης.

 

 

 

                                                                                                       Ο Διευθυντής

                                                                                                                 α/α

                                                                       Παπαγεωργίου Ιωάννης

 

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση