Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:   Αγ. Ειρήνης

Τ.Κ. – Πόλη:
64007 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

E-mail: 
mail@gym-n-peram.kav.sch.gr

Πληροφορίες: ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ Δ.

Τηλέφωνο:  25940 21201

FAX :          25940 21112   

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   17/2/2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 275/Φ23.3

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση    ημερήσιας εκδρομής  στη Θεσσαλονίκη

 

     Ο Διευθυντής του  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την   διοργάνωση εκπαιδευτικής  επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη μέσα στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:   Θεσσαλονίκη

?Ημέρα και ώρα αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, 08:00

?Ημέρα και ώρα επιστροφής εκδρομής: Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, 22:00

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:   239

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Εννέα (09), (1 Αρχηγός εκδρομής και  8 συνοδοί καθηγητές).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: ΠΕΝΤΕ (05) τουριστικά λεωφορεία τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 Επισκέψεις χώρων-τόπων:

  • 8-4-2016 Αναχώρηση 8:00 π.μ.
  • Επίσκεψη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας  <<NOESIS>>
  • Επιστροφή στο σχολείο στις 22:00 μ.μ.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά λεωφορείο.
  5.  Το  ταξιδιωτικό  γραφείο οφείλει  με  την  εξόφληση  να  παραδώσει  στον  Δ/ντή τιμολόγιο παροχής  υπηρεσιών.
  6.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

             Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των γραφείων σε σχολικές εκδρομές,  η αξιοπιστία και  η φερεγγυότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

        Επίσης  βαρύνουσα  είναι  και  η  γνώμη  του  Συλλόγου  Γονέων και Κηδεμόνων του  σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

μέχρι τις 10:00 π.μ.  της Πέμπτης   25/02/2016

στο   γραφείο  του  Διευθυντή  του   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ και θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα και ώρα

 Νέα Πέραμος,   17/2/2016

 

Ο   Διευθυντής

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΠ. ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση