Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΙ-ΛΥΔΙΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

4ο  ΓΥΜΝAΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

Tαχ. Δ/νση:    ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ  4

Τ.Κ. – Πόλη:  ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:   4gymkava@sch.gr

Πληροφορίες: Ε.  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Τηλέφωνο:  2510229556

FAX :              2510225501

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    17/2/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 36

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  ημερήσιας  εκπαιδευτικής επίσκεψης  στον    αρχαιολογικό χώρο  των ΦΙΛΙΠΠΩΝ &  ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΛΥΔΙΑΣ

 

 Ο Διευθυντής  του 4ου  ΓΥΜΝAΣΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την  ημερήσια  εκπαιδευτική  επίσκεψη  στους  ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ της  Γ  τάξης  του  σχολείου .

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:  ΦΙΛΙΠΠΟΙ  ΚΑΒΑΛΑΣ- ΛΥΔΙΑ

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:   10.30  την  18-3-2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:    14.00  την  18-3-2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:47 μαθητές της  Γ΄ ταξης

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  (1  αρχηγός και 2 συνοδοί )

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:   1  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :………………….. – ………………….

?Υπηρεσίες καταλύματος:

 Α) ……………………………………………..

Β)………………………………………….

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: ………………………

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  ΦΙΛΙΠΠΩΝ
  • ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΥΔΙΑΣ

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

  1. 2.  Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  2. 3.  Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

  1. 5.  Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  2. 6.   Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

           Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους

        

            μέχρι τις 12:00 της 22/02/2016 στο   4o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ.

 

            2)Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα  και ώρα  12:00 θα γίνει η αποσφράγιση των

 

            κλειστών φακέλων.

 3) Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των

γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές, καθώς και η αξιοπιστία στις

παρεχόμενες υπηρεσίες.

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 190919/Δ2/ 25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας οι

προσφορές παραδίδονται σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα πρωτότυπα

δικαιολογητικά και όχι με τηλεομοιοτυπίες ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

 

ΚΑΒΑΛΑ, 17/2/2016

 

 

O   Διευθυντής

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση