Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΒΟΥΛΗ (ΑΘΗΝΑ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:ΓΕΡΟΝΤΑ 5

Τ.Κ.64200 – Πόλη: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

E-mail:mail@1epal-chrys.kav.sch.gr

Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Τηλέφωνο:2591022626

FAX :2591025430

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-02-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:114

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων ( Αθήνα).

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011))  για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Αθήνα

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 09-04-2016.

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 11-04-2016.

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 73

? Αριθμός συνοδών καθηγητών: Τέσσερις (4)  (Αρχηγός εκδρομής και 3 συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:Δύο (2) τουριστικά λεωφορεία με δύο (2) οδηγούς το καθένα (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών).

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Διαμονή σε ξενοδοχείο των Αθηνών 4 αστέρων στην περιοχή Ακρόπολης σε τρίκλινα δωμάτια.

? Υπηρεσίες καταλύματος: Με πρωινό , χωρίς ημιδιατροφή.

? Λοιπές υπηρεσίες: Α. Επισκέψεις χώρων-τόπων Ακρόπολη ,Μουσείο Ακρόπολης, Βουλή των Ελλήνων, Πλανητάριο. Β. Παρακολούθηση εκδηλώσεων: Θεατρική παράσταση

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

1.Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες

   υπηρεσίες.

2.Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο

    βρίσκεται σε ισχύ.

3.Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται

   όλοι ο όροι ασφάλειας και υγιεινής.

4.Ασφάλεια αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.

5.Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.

6.Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

7.Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

8.Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους

   συμμετέχοντες του  σχολείου.

9.Μετά το πέρας της εκδρομής, θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής χωριστά για κάθε μαθητή.

    10.Θα αναφέρεται ο αριθμός free για τους μαθητές, πέραν εκείνων για τους συνοδούς καθηγητές.

    11.Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή για μαθητή, σε περίπτωση που για λόγους

   ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

    12.Αλλαγή κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των              

   χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας(Φυσικές

   καταστροφές, εκλογές κ.λπ.).

    13.Δέκα ημέρες μετά την κατοκύρωση του διαγωνισμού, το πρακτορείο είναι υποχρεωμένο να 

   φέρει γραπτή επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων

   (μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα ) την συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διανομή αποκλειστικά

    των μαθητών του σχολείουμα.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους (καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή με FAX)μέχρι τις 12:00 την Τρίτη 23-02-2016 στο 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ.Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 12:30 μ.μ.

           ΣΗΜΕΙΩΣΗΟ διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των γραφείων σε σχολικές εκδρομές, η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

                                                                                                        Χρυσούπολη 18/02/2016              

                                                                                                                O Διευθυντής                         

                                                                              ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση