Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση:ΓΕΡΟΝΤΑ 5     

Τ.Κ. – Πόλη:64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ                   

E-mail: mail@1epal-chrys.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: κ. Πετρούση Σ.

Τηλέφωνο:25910 22626 

FAX : 2591025430  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:22/02/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:119

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης.   

            Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την  διοργάνωση διδακτικής  επίσκεψης της Β και Γ τάξης ττου τομέα Μηχανολογίας στις εγκαταστάσεις ΔΕΣΦΑ Ξάνθης στη Διομήδεια.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Διομήδεια Ξάνθης ( ΔΕΣΦΑ ΞΑΝΘΗΣ-Εγκαταστάσεις Φυσικού αερίου).

?Ημέρα Αναχώρησης διδακτικής επίσκεψης: 17/03/2016.

?Ημέρα Επιστροφής διδακτικής επίσκεψης:  17/03/2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 48

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3  (Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Ένα (1) Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Λοιπές υπηρεσίες

Α) Επισκέψεις χώρων-τόπων: Διομήδεια Ξάνθης.

  • ΔΕΣΦΑ -Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. 5.    Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00μ.μ , τη Πέμπτη 25/2/2016 στο 1Ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 12:30μ.μ

                                                                                          22/02/2016

 

                                                                                         O   Διευθυντής

                                                                                     Πετρούσης Σωτήριος

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση