Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΝΙΚΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΝΙΚΗΤΩΝ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Χρυσούπολη   

Τ.Κ. – Πόλη:  64200-

Χρυσούπολη

E-mail: mail@1gym-chrys.kav.sch.gr

Πληροφορίες: κ. Κούτρας Ιωάννης

Τηλέφωνο: 25910-22207

FAΧ:  25910-25207 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  23-02-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

71/23-02-2016

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  Διδακτικής επίσκεψης στο Μοναστήρι Νικητών.

        Ο Διευθυντής του 1ου ΓΥΜΝAΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την Διδακτική επίσκεψη των τμημάτων  Β1 και Γ4 του 1ου Γυμνασίου Χρυσούπολης  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Προορισμός εκδρομής: Μοναστήρι Νικητών

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 29/03/2016 και ώρα 08.30 από το 1ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 29/03/2016 και ώρα 13.30 στο 1ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 49? Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3 (1 αρχηγός, 2 συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον: Ένα (1) Τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων και άνω σύμφωνα με τις κατά το νόμο προδιαγραφές.

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχήόχι

?Υπηρεσίες καταλύματος: όχι

?Λοιπές υπηρεσίες :όχι

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: όχι

Β)  Επισκέψεις χώρων-τόπων: Μοναστήρι Νικητών.

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων:  όχι

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

     Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 11:30 της 26/02/2016, ημέρα Παρασκευή, στο 1οΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. Και θα ανοιχθούν προς αξιολόγηση την ίδια ημέρα και ώρα.

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ,  23/02/2016

Ο Διευθυντής

                                                                         Κούτρας Ιωάννης

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση