Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Αρκαδίου 2

Τ.Κ. – Πόλη:  65404

E-mail:mail@2gym-kaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Αντωνιάδης Κ

Τηλέφωνο: 2510-240184

FAX :2510-240123

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:23-02-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:85

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του 2ου Γυμνασίου Καβάλας στα Ιωάννινα στο πλαίσιο  προγράμματος Πολιτισμού.

 Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καβάλας  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης του 2ου Γυμνασίου Καβάλας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Ιωάννινα

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:     Πέμπτη    31 Μαρτίου    2016

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:       Σάββατο  2  Απριλίου    2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:         Τριάντα (30) – 27 κορίτσια,3 αγόρια

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:                Δύο (02),  (2 γυναίκες)

 (Η αρχηγός της εκδρομής και μια συνοδός καθηγήτρια). 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Ένα (1) Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών…

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή Ξενοδοχείο 3 αστέρων και άνω – Ιωάννινα

?Υπηρεσίες καταλύματος: Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια ( ένα μονόκλινο δωμάτιο για αγόρι – ειδικοί λόγοι )και για τους συνοδούς μονόκλινα. 

?Λοιπές υπηρεσίες :

 Επισκέψεις χώρων-τόπων:   

 • Ιωάννινα
 • Μέτσοβο
 • Πανεπιστημιούπολη
 • Αρχαία Δωδώνη
 • Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Βρέλλη

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό ( μπουφέ) ,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα χωριστά. 
 10. Συμμετοχές free μαθητών.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:30 μ.μ της Δευτέρας 29 Φεβρουαρίου 2016 στο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας και αμέσως θα γίνει αποσφράγιση των φακέλων από την επιτροπή αξιολόγησης.

( Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 190919/Δ2/ 25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας οι προσφορές παραδίδονται σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και όχι με τηλεομοιοτυπίες ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

Καβάλα ,23 /02/2016  

O   Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση